Belastingkantoor, Tax Office, Kancelaria Podatkowa
Wioletta Wojciechowska & Erwin Jongman

Letselschade

Er is een wijdverspreide overtuiging dat ongevallen op het werk direct verband houden met een gebrek aan respect voor gezondheids- en veiligheidsregels, waarvoor de benadeelde werknemer als enige verantwoordelijk is.

Niet altijd is de fout van de werknemer zo duidelijk. Het komt vaak voor dat een werkgever of zijn verzekeraar verantwoordelijk is voor een ongeval op de werkplek en de gewonde persoon recht heeft op een passende schadevergoeding.


Verzuim om de juiste arbeidsomstandigheden te bieden aan werknemers, zonder rekening te houden met gezondheid en veiligheid op het werk. Het nalaten om de juiste kleding en veiligheidsmiddelen voor de werknemer te verstrekken. Gebrek aan goede training en het opleggen van buitensporige plichten aan één persoon, wat hem/haar onnodige vermoeidheid veroorzaakt. Dit alles zorgt ervoor dat de tragische gebeurtenissen plaatsvinden en het zal hoogstwaarschijnlijk blijven voorkomen als er niets verandert in de gebruikte praktijken.

Het resultaat van een ongeval kan een gedeeltelijk of volledig onvermogen bij een bepaalde persoon veroorzaken om een ​​baan uit te voeren en/of om gedurende een bepaalde periode of permanent van het beroepsleven te worden uitgesloten. Niettemin is het slachtoffer vaak bang om zijn rechten te doen gelden en om schadevergoeding te eisen. Angst om geld te verliezen, conflicten met de werkgever en gebrek aan taalvaardigheden van buitenlandse werknemers motiveren niet om voor je rechten te vechten.


Een schadevergoeding eisen voor een arbeidsongeval of een ongeval op de werkplek is geen eenvoudige zaak. Werkgevers voelen zich meestal niet verantwoordelijk voor ongevallen op het werk en proberen de schuld van het slachtoffer te bewijzen, en willen dus geen compensatie betalen. Helaas doen verzekeringsmaatschappijen hetzelfde.

Natuurlijk kunt u dit soort onrechtvaardigheid niet toestaan, dus helpen wij de gewonden bij het verkrijgen van een fatsoenlijke vergoeding voor arbeidsongevallen.

Jongman Advies Buro werkt samen met advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in dit soort zaken en die optreden namens de slachtoffers en hun families, om te helpen bij het verkrijgen van de volgende vergoedingen:

  • Vergoeding voor geleden schade en pijn als gevolg van lichamelijk letsel en aantasting van gezondheid,
  • Vergoeding van ziekenhuiskosten en behandelingskosten buiten het ziekenhuis,
  • Terugbetaling van aankoop van revalidatieapparatuur en hulpmiddelen voor invaliditeitscompensatie,
  • Compensatie voor gederfde inkomsten,
  • Vergoeding van zorgkosten door derden,
  • Vergoeding van transportkosten in verband met de behandeling,
  • In het geval van gedeeltelijke of totale arbeidsongeschiktheid - een pensioen dat inkomstenderving compenseert,
  • Alle andere kosten in verband met het ongeval,

Is het de moeite waard om afstand te doen van uw rechten?                                                                                                                                        Welke acties moeten worden ondernomen wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt?                                                                                               Door wie en hoe kunnen we uw claim behandelen?

Voor de bovenstaande vragen vindt u het antwoord bij Jongman Advies Buro. 

We hopen dat we je kunnen helpen in jou strijd om de juiste vergoeding voor een arbeidsongeval te verkrijgen!