Belastingkantoor, Tax Office, Kancelaria Podatkowa
Wioletta Wojciechowska & Erwin Jongman

Plotki i kłamstwa i holenderski fiskus !!!

Ze względu na dobro ogólu i naszych klientów pragniemy  zdementować plotki i kłamstwa dotyczące rozliczeń podatkowych.W związku z tym informujemy wszystkie osoby pracujące w Holandii w 2019 roku, które zobowiązane są do rozliczenia z podatku i wszystkie inne osoby zainteresowane prawidłowym/rzetelnym rozliczeniem, że wszystkie legalnie działające kancelarie podatkowe, konsultanci podatkowi BECON są w posiadaniu programu, który posiada certyfikaty holenderskiego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym rozliczenie podatku holenderskiego za rok 2019 jest jak najbardziej możliwe. Co więcej od stycznia 2020 roku nasza kancelaria z powodzeniem rozlicza naszych klientów, a deklaracje są przyjmowane do rozpatrzenia przez holenderski urząd skarbowy.

Osoby sporządzające deklaracje podatkowe, nieposiadające certyfikatow urzędu, nieposiadające numeru konsultanta becon prowadzą działania nielegalne i na szkodę klienta.

Brak znajomości przepisów podatkowych doprowadza ludzi do ogromnych problemów z urzędem, co zazwyczaj kończy się zwrotem wielkich sum do urzędu. Prosimy mieć na uwadze fakt, że podatnik zawsze jest odpowiedzialny za swoje rozliczenie podatkowe i ponosi konsekwencje w sytuacji kiedy deklaracja sporządzona jest nieprawidłowo.

Dlatego tak ważne jest aby deklaracja została sumiennie sporządzona na podstawie aktualnych przepisów prawa podatkowego. Sama znajomość języka niderlandzkiego i indywidualna ‘’interpretacja przepisów’’ (zazwyczaj taka aby była jak najbardziej korzystna finansowo dla klienta, ale niezgodna z prawem i była reklamą przyciągajacą innych klientów w nadziei na wysoki zwrot) nie wystarczy aby rzetelnie przygotowac rozliczenie. Z tego powodu, tak jak inne holenderskie kancelarie podatkowe przestrzegamy wszystkich zainteresowanych przed korzystaniem z usług z mobilnych księgowych lub osob nazywającymi sie księgowymi i innymi osobami wykonującymi deklaracje podatkowe bez wymaganych certyfikatow i pozwoleń. Są to działania nielegalne i karalne. Własnie tak zwani ‘’ksi ęgowi’’ i ‘’ księgowe’’ przekazują nieprawdziwe informacje na ten temat, sporządzają nieprawidłowe deklaracje co doprowadza do wysokich zwrotów, ale nie na konto klienta, ale na konto urzedu, który prędzej czy póżniej zażąda zwrotu nielegalnie pobranych pieniędzy.

Rzeczywiście tzw ‘’księgowi’’ i ‘’ księgowe’’ nie są w stanie ‘’rozliczyć’’ nikogo do momentu kiedy holenderski urząd skarbowy nie udostępni ogólnego programu do rozliczeń podatkowych. Urząd skarbowy planuje, że program nie będzię dostępny przed 1 marca 2019 roku.

W związku z tym osoby korzystające z usług nielegalnych ‘’księgowych ‘’ nie będą miały możliwości rozliczenia się z urzędem w pierwszym terminie i w konsekwencji ich rozliczenie będzie rozpatrywane przez urząd w terminie do 3 lat. Informujemy, że deklaracje  składane przed 1 kwietnia 2020 roku, to deklaracje, które urząd zobowiązuje się rozpatrzyć i wypłacić ewentualne zwroty podatkowe maksymalnie do 1 lipca 2020 roku.   

INFORMUJEMY, ZE ROZLICZENIA PODATKU ZA ROK 2018 ZA NASZYM POSREDNICTWEM SA MOZLIWE OD STYCZNIA 2020. DZIEKI POSIADANIU ODPOWIEDNICH UPRAWNIEN NASZA KANCELARIA MA DOSTEP DO ODPOWIEDNICH PROGRAMOW ROZLICZENIOWYCH, WIEC ISTNIEJE MOZLIWOSC ROZLICZENIA JUZ DZIS. NIE MUSZA PANSTWO CZEKAC DO MARCA KIEDY TO URZAD UDOSTEPNI SWOJ PROGRAM.