Warunki obowiązujące podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg:

Za podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg w 2016/7r. zostaniesz uznany, jeżeli spełniasz następujące warunki: 

  • Podatek od dochodów odprowadzasz w całości lub prawie w całości tylko w Holandii. Ma to miejsce, gdy co najmniej 90% twych dochodów globalnych jest opodatkowanych w Holandii.
  • Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;
  • Co najmniej 90% twoich dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii;   Możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy kraju twego zamieszkania.
gallery/OIP

Zwrot Podatku

Każda osoba pracująca w Holandii i tu odprowadzająca podatki, ma obowiązek rozliczenia się z tutejszym urzędem skarbowym.

Podatek potrącany z wypłaty pracownika a podatek należny fiskusowi to nie to samo. W trakcie naliczania wynagrodzenia pobierana jest zaliczka na poczet podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego, którą oblicza się przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony przez cały rok i uzyska na przestrzeni całego roku równomiernie rozłożone zarobki. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to podatek pobrany przez pracodawcę będzie równy podatkowi należnemu urzędowi skarbowemu. Jeżeli jednak zatrudnienie nie trwa cały rok, występują przerwy w zatrudnieniu, albo występują znaczne wahania zarobków, to dochodzi do nadpłaty lub niedopłaty. W związku z tym istnieje konieczność rozliczenia podatku.

W 2015 roku holenderski urząd skarbowy wprowadził zmiany określające prawa do ulg podatkowych , odliczeń od dochodu dla nierezydentów holenderskich czyli osób mieszkających poza granicami Holandii.

Będąc podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg przysługuje Ci możliwość skorzystania z tych samych odliczeń od podatku, ulg oraz wolnej od podatku wartości majątku co mieszkańcowi Holandii, w tym także odpisu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup własnego mieszkania (za granicą).

Jeżeli zatem spełniasz warunki obowiązujące zagranicznego podatnika kwalifikującego się do ulg, przedłóż zaświadczenie o dochodach, wypełnij formularz i przedstaw go do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania. Zaświadczenie o dochodach można wysłac do urzędu razem z deklaracją podatkową lub po złożeniu deklaracji. W przeciwnym razie uznany zostaniesz przez urząd za niekwalifikowanego zagranicznego podatnika. Otrzymasz zestawienie dotyczące wymiaru podatku bez uwzględnienia takich pozycji podlegających odliczeniu, zniżek na podatek oraz majątku wolnego od podatku jakie obowiązują w odniesieniu do mieszkańców Holandii

gallery/captura-de-pantalla-2017-02-24-a-la-s-12-51-16_orig

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PODATKU:

  • Wszystkie Jaaropgaaf-y lub ostatni(e) odcinek(i) z wypłaty – tzn. Z każdej firmy   w której pracowali Państwo w danym roku podatkowym
  • Dowód osobisty, ewentualnie sofinumer
  • Zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania za rok rozliczeniowy na druku z Belastingdienst (można dostarczyc rownież po rozliczeniu)-UWAGA !!! NIE ZAWSZE DOTYCZY OSOB ZAMIESZKALYCH NA TERENIE NIEMIEC I BELGII

UWAGA!!!

Aby otrzymać zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania z polskiego urzedu skarbowego istnieje wymóg zlożenia deklaracji podatkowej PIT36 ZG.

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie wszystkich polskich rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

ZAPRASZAMY!!!

NASZA KANCELARIA UWZGLEDNIA WSZYSTKIE ULGI PODATKOWE I ODLICZENIA OD DOCHODU W TRAKCIE ROZLICZANIA PODATKU 2017(NL) TYLKO O ILE ZEZWALAJA NA TO PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO!!!